ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ÷ពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ចំនួន២ភូមិ នៅឃុំវាលពន់ ស្រុកថ្ពង ចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រស្ថាបនា ថ្មី tv online នៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣។

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ÷👉ពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ចំនួន២ភូមិ នៅឃុំវាលពន់ ស្រុកថ្ពង ចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រស្ថាបនា ថ្មី tv online នៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣

 

stn

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។