ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ÷ក្រោយពីរសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៃរដ្ឋបាលស្រុកជល់គីរីចុះពិនិត្យការជីកប្រឡាយចាស់ និង ប្រឡាយថ្មីក្នុងដីតំបន់ ៣ចំណុចកប់ចេស ដែលមានប្រវែង១២១០ម៉ែត្រគឺតម្រូវឲ្យអ្នកអ្នកជីកនិងអ្នកជួលកាយលុបប្រឡាយវិញជាបន្ទាន់ ស្ថិតក្នុងឃុំពាមឆ្កោក ស្រុកជលគីរី ចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រស្ថាបនា ថ្មី .tv onlineនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣។

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ÷👉ក្រោយពីរសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៃរដ្ឋបាលស្រុកជល់គីរីចុះពិនិត្យការជីកប្រឡាយចាស់ និង ប្រឡាយថ្មីក្នុងដីតំបន់ ៣ចំណុចកប់ចេស ដែលមានប្រវែង១២១០ម៉ែត្រគឺតម្រូវឲ្យអ្នកអ្នកជីកនិងអ្នកជួលកាយលុបប្រឡាយវិញជាបន្ទាន់ ស្ថិតក្នុងឃុំពាមឆ្កោក ស្រុកជលគីរី ចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រស្ថាបនា ថ្មី .tv onlineនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣

 

stn

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។